Wizytówka Google    Facebook    YouTube    Twitter    Certyfikat    Zamów kontakt    RODO    Cookies    OK! Dzwonię!    X
Skuteczne oddłużanie firm 
w czasie pandemii.
O skuteczności naszych działań, świadczą opinie zadowolonych klientów:
Wspieramy firmy naszym doświadczeniem w zakresie prawnym, księgowym i notarialnym.  
Kancelaria ENTA oferuje usługę prawnego wsparcia firm zagrożonych niewypłacalnością z powodu kryzysu poprzez:
 oszacowanie możliwości oddłużenia w postaci raportu,
 działania naprawcze - restrukturyzacja, sanacja i ZCP,
 negocjacje i mediacje, sądowe zwalczanie wierzytelności spornych,
 przygotowanie i wdrażanie planów naprawczych.
Kancelaria ENTA - podejmuje się działań naprawczych poprzez m.in. analizę prawną, restrukturyację i wdrażanie planów naprawczych.
Wysyłając swój numer telefonu, akceptuję postanowienia RODO ujęte tutaj
Szukaj