Wizytówka Google    Facebook    YouTube    Twitter    Certyfikat    Zamów kontakt    RODO    Cookies    OK! Dzwonię!    X

Dług za nieopłaconą fakturę

Zaległe zobowiązania finansowe.
W ramach Obrony Prawnej Dłużnika przyszedł do naszej kancelarii klient z następującym problemem: „Jeśli kontrahent wykonał usługę niewłaściwie lub dostarczył niewłaściwy/wadliwy towar/produkt i wystawił na to fakturę, to  czy mogę za tę fakturę kontrahentowi nie zapłacić”?
Sytuacja taka najczęściej pojawia się w obrocie gospodarczym pomiędzy dwoma podmiotami prawa handlowego, czyli spółkami, ale zdarza się również pomiędzy działalnościami gospodarczymi prowadzonymi na własne nazwisko w ramach tzw. CEiDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz również w przypadku konsumentów, a więc w relacji b2b i b2c.
Przepisy prawa dość jasno regulują podobną sytuację jak z opisu, a mianowicie, po wystawieniu faktury, czyli dokumentu prawnie wiążącego do realizacji płatności (jeśli nie jest to faktura tzw. ProForma) mamy bezwzględny obowiązek zapłacić za nią,  nawet jeżeli towar lub usługa dostarczona jest niewłaściwa lub wykonana niewłaściwie. Obowiązek wykonania płatności jest przez ustawodawcę jasno określony. Dopiero po opłaceniu faktury mamy prawo do skorzystania z prawa gwarancji lub prawa rękojmi i w ten sposób możemy wezwać usługodawcę czy firmę, która dostarcza nam jakiś produkt do naprawy błędu usunięcia usterki. Pamiętajmy jednak, że warunki gwarancji ustala producent lub dostawca usługi, a prawo do rękojmi, przedsiębiorca może ograniczyć lub wyłączyć w stosunku do innego przedsiębiorcy, ale nigdy nie może ograniczać lub wyłączać prawa rękojmi w stosunku do konsumenta, czyli osoby fizycznej.
Taka sytuacja jest  bardzo niekomfortowa dla wszystkich, którzy otrzymali niewłaściwy towar lub usługę, gdyż po zapłaceniu faktury może się okazać, że prawo do reklamacji lub rękojmi będzie bardzo czasochłonne i pracochłonne, co w ostateczności spowoduje szkodę po stronie zamawiającego usługę lub towar. Tak więc mówiąc najprościej, prawo nie przewiduje możliwości odmowy zapłacenia faktury. Zatem tak ważne jest dokładne sprawdzenie ofert, weryfikacja warunków reklamacji i gwarancji oraz sprawdzenie w Internecie opinii na temat produktu tudzież usługodawcy.
Ale zazwyczaj, jak to w prawie, jest pewna luka, w tym przypadku polega na  roszczeniu odszkodowawczym. Roszczenie odszkodowawcze, to finansowa rekompensata uszczerbku, powstałego na wskutek zdarzenia wywołującego szkodę. A więc jeśli osoba zamawiająca towar lub usługę w pewien konkretny sposób wykaże i udowodni, że za niewykonaną lub niewłaściwie wykonaną usługę poniosła konkretną szkodę, to przysługuje takiej osobie prawo do odszkodowania. Procedura ta jest bardzo skomplikowana, gdyż należy ją przeprowadzić tylko i wyłącznie w postępowaniu sądowym, a na dodatek w postępowaniu tym trzeba wskazać dowody, które utwierdziłyby sąd w przekonaniu, że nasze roszczenie jest uzasadnione.
Broniąc praw dłużnika, nasza kancelaria zajęła się zleceniem tego klienta i podjęliśmy już postępowanie sądowe poprzez roszczenie odszkodowawcze. Jaki będzie finał tej sprawy, napiszemy Państwu przy okazji odpowiedzi z sądu.
Pamiętacie Państwo, że prawna ochrona dłużnika, to pomoc prawna zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców na każdym etapie powstawania zadłużenia. Wystawienie przez kontrahenta faktury i niezapłacenie jej, powoduje już spór pomiędzy stronami i powoduje powstanie długu. Zamiast czekać aż do faktury zostaną naliczone odsetki i koszty prawnika przedsiębiorcy, który wystawił fakturę, lepiej ingerować w przebieg takiego zobowiązania i doprowadzić do zakończenia sporu na warunkach ugody. Jeśli strona decyduje się na postępowanie sądowe, należy pamiętać, żeby właściwie i rzeczowo napisać uzasadnienie, opierając się wyłącznie na dowodach świadczących na korzyść klienta.
 
Więcej...
Szukaj