Wizytówka Google    Facebook    YouTube    Twitter    Certyfikat    Zamów kontakt    RODO    Cookies    OK! Dzwonię!    X

Egzekucja i upadłość w zrozumieniu obecnego prawa.

Z praw archaicznych opisanych w „Prawie XII Tablic” w postaci prawa do egzekucji, prawa  do sprzedaży całego majątku dłużnika, prawa do sprzedaży samego dłużnika i prawa do rozczłonkowania dłużnika, do współczesnego systemu prawa egzekucyjnego i upadłościowego przeniesiono wszystkie opisane elementy, prócz samego prawa do sprzedaży dłużnika i prawa do jego rozczłonkowania. W obecnym systemie prawnym Wierzyciel ma prawo prowadzić egzekucję na dłużniku poprzez instytucję komornika-po wcześniejszym wezwaniu do zapłaty i uzyskaniu nakazu zapłaty opatrzonego w tzw. Klauzulę wykonalności. Sam Dłużnik ma prawo bronić się przed egzekucją licznymi sposobami - choćby sprzeciwem od nakazu zapłaty czy powództwem przeciwegzekucyjnym. Ostatecznie, w skrajnym przypadku, Wierzyciel ma prawo do wyprzedaży całego majątku dłużnika w drodze upadłości - w celu spłacenia zadłużenia. Na każdym etapie dochodzenia Wierzyciela do swoich należności, dłużnik ma prawo bronić swoich interesów, jeśli ma ku temu istotne powody. Będziemy pisać o tym, jakie prawa do obrony przysługują dłużnikowi i w jakich okolicznościach. Będziemy pisać o najciekawszych wygranych przez dłużników sprawach a także o nowych metodach na oddłużenie. Zapraszamy do czytania i zadawania pytań, wszak „kto pyta,  nie błądzi”.
 
Więcej...
Szukaj