Młody Rolniku-oddaj kasę Rządowi

Autor: Wojciech Król
-----------------------------
  • Rząd RP stworzył pomoc finansową na operację typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”. 
  • Uzyskanie pomocy finansowej miało być proste ponieważ wystarczyło przedstawić dokumenty potwierdzające wykształcenie, np. zawodowe 
  • Jako wykształcenie zawodowe traktowano również tzw. kwalifikacje zawodowe uzyskane na kursach i potwierdzone egzaminem i certyfikatem, a nawet oświadczenie, że ukończy się taki kurs. 
  • W blasku fleszy wypłacono pomoc finansową młodym rolnikom a dziś w cieniu gabinetów Agencja wzywa młodych rolników do zwrotu wypłaconej pomocy. 

Zadłużeni bez winy!

Do Kancelarii ENTA zwyczajowo zgłaszają się osoby pokrzywdzone, które poszukują tzw. prawnej obrony dłużnika. Jak wiadomo, w naszym kraju można zostać dłużnikiem bardzo prosto, bywa, że zupełnie bez swojej winy a nawet bez swojej wiedzy! I tak było właśnie w przypadku pana Jacka, u którego do powstałej niewypłacalności przyczyniła się m.in. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa swoją decyzją. Agencja wpierw wypłaciła naszemu rolnikowi pomoc, na podstawie oświadczenia, że kończy on tzw. kwalifikacje zawodowe na powszechnie dostępnym kursie, który potwierdzi egzaminem i certyfikatem na koniec okresu szkoleniowego i po egzaminie. 

Pan Jacek zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz oczekiwaniami urzędników Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie złożył stosowne dokumenty, w tym tzw. dokument kwalifikacji zawodowych wraz z egzaminem, co stanowiło potwierdzenie odpowiedniego wykształcenia zawodowego. Zgodnie z polskim prawem oświatowym i edukacyjnym, ale co ważne, zgodnie z prawem Unijnym, nasz klient ukończył kurs kwalifikacyjny określony Rozporządzeniem, prowadzony w okresie od roku 2016 do roku 2017 i zdał stosowne egzaminy państwowe we wrześniu 2017 roku, uzyskując kwalifikacje zawodowe z tzw. kursu R.5 czyli uzyskał zamienny pełnoprawny tytuł szkoły zawodowej.

Masz rację ale oddawaj kasę!?!

W założeniach pomoc finansową na operację typu „Premie dla młodych rolników”, to działanie finansowe PROW w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” które jest uniwersalnym i bardzo potrzebnym instrumentem dla młodych rolników, chcących się usamodzielnić. Wsparcie w wysokości do 150 tys. zł mogło być przeznaczone na rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym. Wypłaty następowały w 2 ratach: I rata w wysokości do 80% kwoty pomocy - po spełnieniu przez beneficjenta warunków wsparcia, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji, II rata miała zostać wypłacona w wysokości do 20% kwoty pomocy - po prawidłowej realizacji biznesplanu. 
Zgodnie z polskim prawem oświatowym i edukacyjnym, ale co ważne, zgodnie z prawem Unijnym, nasz klient ukończył kurs kwalifikacyjny określony Rozporządzeniem. Mimo posiadanego zawodu wynikającego z kursu kwalifikacyjnego, Pan Jacek otrzymał decyzję o „niedopełnieniu warunków polegających na uzupełnieniu wykształcenia”, a więc otrzymał decyzję obowiązku zwrotu pomocy finansowej z I transzy. Mówiąc najprościej, mimo dowodów w postaci wykształcenia, wymaganego stosowną Ustawą i Rozporządzeniem, mimo uznania tego faktu poprzez wypłatę I transzy, nasz klient otrzymał odmowę uruchomienia II transzy oraz decyzję o konieczności zwrotu I transzy. Czy należy takie działanie urzędników uznać jako żart, na zasadzie, że „Masz rację kliencie, ale oddawaj kasę”?  

Czy trzeba oddawać kasę?

Nasz klient korzystając z programu „Prawna Obrona Dłużnika”, za pośrednictwem Kancelarii ENTA odwołał się od żądania zwrotu dotacji. Obecnie sprawa jest na etapie analiz prawnych po stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jednakże kancelaria już teraz dysponuje analizami prawnymi i dowodami, które pozwolą nam na skuteczne zwalczanie ewentualnych roszczeń za pośrednictwem sądu. Z powyższego wynika, że nasz klient pan Jacek, zgodnie z polskim prawem oświatowym i edukacyjnym, ale co ważne, zgodnie z prawem unijnym ukończył kurs i zdał stosowne egzaminy państwowe, uzyskując tytuł z tzw. kursu R.5 czyli uzyskał zamienny pełnoprawny tytuł szkoły zawodowej. W ramach pomocy udzielanej przez kancelarię osobom zadłużonym klient wykazał, że zdobycie wykształcenia zawodowego przez pana Jacka jako osoby dorosłej było skuteczne i zgodne z prawem. 

Czy poszkodowanych jest więcej?

Wprawdzie oczekujemy na ostateczną decyzję urzędników, jednakże z naszej wiedzy wynika, że ten sam problem dotknął znaczącą grupę młodych rolników w całej Polsce, którzy skorzystali z programu, który wydawał im się kiedyś atrakcyjny i prosty. Osoby te spełniły oczekiwania w zakresie wykształcenia a mimo to, w ocenie urzędników mają zwrócić pomoc. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa również i w tym roku promowała pomoc przyjmując wnioski do programu „Premie dla młodych rolników”. W roku 2022 nabór wniosków trwał od 31 marca - 29 maja 2022 roku. Jako jeden z warunków, agencja wciąż podaje posiadanie kwalifikacji zawodowych wynikających z posiadanego wykształcenia albo wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie, bądź zobowiązania się do ich uzupełnienia.

Czy to celowe oszustwo urzędników?

Sprawa jest tym ciekawsza, że urzędnicy głośno w mediach namawiają do korzystania z pomocy nadal wskazując, że te same warunki z poprzednich lat są obowiązujące i wystarczające do uzyskania pomocy. Na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa również i w tym roku promowana jest możliwość skorzystania z pomocy finansowej. Jednak mimo decyzji o obowiązku zwrotu pomocy w związku z wątpliwościami dotyczącymi wykształcenia, nigdzie w mediach nie ma wzmianki, która mogłaby rozwiać te wątpliwości czy chociażby spowodować , że osoby z wykształceniem podważanym przez urzędników, nie będą wnioskować o pomoc. Czy to świadome i celowe działanie urzędników? Czy jest to sposób na spektakularne pomaganie w błysku fleszy w celu uzyskania marketingowego rozgłosu. Czy wypłacanie pomocy w oparciu o wątpliwe wykształcenie jest sposobem, aby ostatecznie te środki odebrać i poratować budżet państwa, który jest coraz słabszy? Dziś nie znamy jednoznacznej odpowiedzi na te pytania. 
Mamy jednak nadzieję, że ostatecznie urzędnicy zrozumieją swój błąd i wycofają się z egzekucji wypłaconych pomocy dla młodych rolników, którzy spełnili wymagania formalne. 

Wszystkie osoby, które zostały potraktowane podobnie jak nasz klient Pan Jacek, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią, obiecujemy pomoc w ramach Prawnej Obrony Dłużnika realizowanej przez Kancelarię ENTA. 

O dalszym rozwoju decyzji urzędników o rzekomym obowiązku zwrotu pomocy, będziemy informować na bieżąco. 
Szukaj