POMOC PRAWNA ONLINE
Formularz

Osoby fizyczne Firmy lub NGO 

Co to jest antywindykacja?
Antywindykacja, to zespół działań prawnych mających na celu poprawę sytuacji dłużnika. Innymi słowy; antywindykacja, to minimalizacja negatywnych skutków trwających windykacji i egzekucji komorniczych. Te działania to negocjacje, restrukturyzacje, pertraktacje, rokowania, ugody i porozumienia. Antywindykacja, to trudny temat. Nie zawsze efekty działań antywindykacyjnych przynoszą oczekiwane skutki. Czasami antywindykacja jako taka, tak dla porządku i wygody nazwijmy ogólnie wszystkie zabiegi z tym terminem związane, a więc bywa tak, że antywindykacja nie przynosi zamierzonego efektu. Trzeba o tym pamiętać i mieć to na uwadze. Antywindykacja realizowana zbyt późno, albo w sposób niewłaściwy może powodować skutek odwrotny od zamierzonego. Czasami bywa tak, że antywindykacja realizowana w sposób nieprofesjonalny, de facto skutkuje i prowadzi do nieodwracalnych rezultatów. Dlatego tak ważne jest, aby antywindykacja była realizowana przez wyspecjalizowany i doświadczony zespół.
Doświadczenie, wiedza, determinacja i możliwości, to są najbardziej pożądane atrybuty. Zatem nie tylko antywindykacja, ale i upadłość konsumencka, restrukturyzacja, ugody i negocjacje to obszary naszego działania.
 
Na co należy zwrócić szczególną uwagę?
Na jedną bardzo istotną rzecz warto jeszcze zwrócić uwagę. Otóż działania antywindykacyjne, to nie zawsze tylko pomoc prawna i wsparcie merytoryczne, ale także podpora psychologiczna. Bardzo często zapomina się o tym aspekcie, a jest to kwestia bardzo istotna. Dłużnik pozostawiony sam sobie ze swoimi kłopotami, bardzo często już bez wsparcia rodziny, na ostrym zakręcie życiowym, jest… no cóż, trzeba to powiedzieć, bardzo często pojawia się depresja, uzależnienie i niemoc. Proste czynności, które jeszcze niedawno nie sprawiały najmniejszego problemu, dziś stają się niemożliwe do wykonania. Oczywiście nasi specjaliści nie zastąpią pomocy psychologicznej, ale mogą stanowić uzupełnienie, albo nawet początek drogi do celu, którym jest odzyskanie panowania nad własnym życiem. Zatem wychodząc na prostą, warto poruszać się w obszarze dwóch płaszczyzn; odtwarzanie swobody finansowej i odzyskiwanie równowagi mentalnej. Oba te aspekty muszą współgrać ze sobą i uzupełniać się na każdym etapie.
 
Antywindykacja - najważniejsza kwestia!
Ale jest jeszcze jeden bardzo istotny czynnik, który oprócz wsparcia prawnego zdefiniowanego już wcześniej jako antywindykacja i drugiego elementu, czyli; odzyskanie równowagi psychologicznej, które zostało określone jako otwarcie mentalne, a więc jest jeszcze jeden kąt, być może najważniejszy w tej figurze. Tym bardzo istotnym elementem jest po prostu czas. Nawet jeśli doświadczenie i wiedza jest na właściwym poziomie, nawet jeśli jest determinacja i konsekwencja, to jeśli za późno sprawa dotrze do specjalisty, to może się okazać, że już ani zdecydowanie, ani wola nie wystarczą, aby kwestię pomyślnie sfinalizować. Zatem czas jest determinującym aspektem i nie można o tym zapominać.
Podsumowując; skuteczna antywindykacja, to zespół trzech elementów proporcjonalnie zestawionych, czyli wiedza i doświadczenie, chęć i wola oraz czas. A ten ostatni jest zdecydowanie najistotniejszy.
 
Wobec powyższego, zachęcamy do kontaktu, warto sprawdzić i dokonać bezkosztowej analizy swojej sprawy. Za pomocą prostego formularza można uzyskać szczegółowe informacje. 
Jeśli twoje zobowiązania są prywatne
Jeżeli są to zobowiązania firmowe
Szukaj