Wizytówka Google    Facebook    YouTube    Twitter    Certyfikat    Zamów kontakt    RODO    Cookies    OK! Dzwonię!    X

Nowe/stare limity prędkości, mandaty, punkty karne.

Większość kierowców posiadających prawo jazdy, nie zdaje sobie sprawy z faktu, że często zmieniają się przepisy prawa o ruchu drogowym. Temat jest o tyle istotny, że właśnie 4 września 2020 roku weszły nowe przepisy w prawie o ruchu drogowym i co jeszcze ważniejsze, obowiązywać będą tylko do 3 października bieżącego roku. Niemniej jednak, warto zapoznać się przynajmniej z tymi zmianami, które dotyczą zmian prędkości a także wysokości mandatów i ilości punktów karnych.
 
Limity prędkości dla samochodów osobowych i motocykli.
Standardowe limity prędkości odnoszące się do motocykli i samochodów o masie  dopuszczalnej całkowitej do 3,5 tony wynoszą w Polsce:
- na autostradzie – 140 km/h,
- na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h,
- na drodze ekspresowej jednojezdniowej – 100 km/h,
- na drodze dwujezdniowej dwukierunkowej, o dwóch pasach ruchu – 100 km/h,
- na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej – 90 km/h.
 
Wyjątki.
Pamiętać jednak należy o istnieniu tzw. stref zamieszkania. Taką strefą - według przepisów prawa o ruchu drogowym, są drogi publiczne lub inne drogi, na których obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego i wjazdy oraz wyjazdy są odpowiednio oznakowane. W strefie zamieszkania maksymalna dopuszczalna prędkość pojazdów to jedynie 20 km na godzinę, a na całym obszarze strefy zamieszkania pierwszeństwo mają zawsze piesi.
Należy również pamiętać o obszarach zabudowanych, w których obowiązuje maksymalna prędkość 50 kilometrów na godzinę w godzinach od 5:00 rano do 22:00 w nocy. W okresie nocnym, czyli od 23:00 do 05 limit ten podwyższony jest do 60 km na godzinę.
 
Mandaty i punkty karne za limity przekroczenia prędkości.
Wysokość mandatów i liczba punktów karnych za przekroczenie prędkości w Polsce:
- Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h - mandat w wysokości 50 zł
- Od 11–20 km/h – mandat od 50 do 100 zł i 2 pkt karne
- Od 21–30 km/h – mandat od 100 do 200 zł i 4 pkt karne
- Od 31–40 km/h – mandat od 200 do 300 zł i 6 pkt karnych
- Od 41–50 km/h – mandat od 300 do 400 zł i 8 pkt karnych
- Od 51 km/h – mandat od 400 do 500 zł i 10 pkt karnych (Prawo jazdy zostanie zatrzymane na trzy miesiące kierowcom, którzy przekroczą dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h w ternie zabudowanym).
Już w październiku, powiadomimy o zmianach w przepisach prawa o ruchu drogowym.
 
Pierwsza konsultacja w ramach Prawnej Obrony Przedsiębiorcy 
w Kancelarii ENTA w okresie trwania zagrożenia zamrożeniem gospodarki jest darmowa.
Napisz do nas, wypełnij formularz kontaktowy 
albo zadzwoń.
Szukaj