Wizytówka Google    Facebook    YouTube    Twitter    Certyfikat    Zamów kontakt    RODO    Cookies    OK! Dzwonię!    X

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Kancelaria ENTA przedstawia w formie prostej i łatwej do zrozumienia usystematyzowane zasady Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, zwanym dalej RODO.
 
1. Czym są Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe to zbiór informacji o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, przy czym informacją jest, np. nazwisko i imię, identyfikator internetowy (ID), unikalny numer urządzenia oraz twoje IP, dane o lokalizacji, PESEL, a także szczególne czynniki określające cechy fizyczne, psychologiczne, genetyczne, ekonomiczne, kulturowe itp.
 
2. Jak pozyskaliśmy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe uzyskaliśmy od Ciebie w wyniku umowy/zlecenia/zamówienia kontaktu/usługi.
 
3. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Wyłącznym i jedynym Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest: Kancelaria ENTA.

4. Dlaczego i jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, na Twoje wyraźne życzenie, ponieważ jest to niezbędne do rzetelnego wykonania zakresu umowy/zlecenia/usługi, w
tym w szczególności do:
- Umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną,
- Obsługi zgłoszeń i zleceń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy czy drogą mailową),
- Kontaktowania się z Tobą, np. w celach związanych ze świadczeniem usług z zakresu zleconych działań.

5. Jaki masz wpływ na swoje dane osobowe w naszej bazie danych?
Gwarantujemy Tobie wszystkie prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu do swoich danych, sprostowania
oraz usunięcia Twoich danych (zgodnie z zapisami umowy/zlecenia/usługi), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

6. Jak długo przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane przetwarzane będą w czasie określonym w umowie/zleceniu/usłudze. Gwarantujemy, że przetwarzanie będzie trwało w możliwie najkrótszym czasie. Twoje dane mogą również być przetwarzane dłużej niż zakłada umowa/zlecenie/usługa, mimo Twego sprzeciwu, jeśli będzie to uzasadnione, np. brakiem rozliczenia nadpłaty. Wówczas przetwarzanie danych może trwać dłużej. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych, np. w celu wystawienia faktury.
Szukaj