ORŁY PRAWA

Kancelaria ENTA laureatem konkursu 2022


Kancelaria ENTA znowu otrzymała prestiżową nagrodę "Orły Prawa - 2022".

Aby otrzymać status Laureata, należy spełnić podstawowe kryterium, czyli nota końcowa powinna wynosić co najmniej 8 punktów, my uzyskaliśmy 9.6. Odpadało z rywalizacji ponad 77 tysięcy firm tylko z naszej branży. 
Niektóre dane liczbowe z trzeciej edycji Plebiscytu Orły Prawa: 
  • ponad 84 tysiące sprawdzonych firm z branży, 
  • ponad 4 miliony zeskanowanych stron internetowych, 
  • ponad 676 tysięcy zebranych ocen klientów. 

Jest to sukces, bo przynależność do grona Laureatów trzeciej już edycji Plebiscytu Orły Prawa, bezwątpienia świadczy o utrzymującym się bardzo wysokim poziomie oferowanych przez nas usług oraz, co jest chyba najważniejsze; jest potwierdzeniem niemalejącego zaufania klientów.  

Dziękujemy wszystkim naszym klientom, przede wszystim za zaufanie oraz wszystkim pracownikom i współpracownikom!
Szukaj